Faciliteter

Faciliteter

På Agerskov Kro og Hotel kan I holde møder og kurser i lyse og behagelige faciliteter, der er indrettet særligt til at afholde møder og kurser. Vi hjælper jer med at vælge det rigtige lokale, den rigtige opstilling og dagens forplejning til jeres møde eller kursus.

Når lokalerne er slået sammen, er der plads til 70 deltagere. Du kan altså holde møder og kurser for op til 70 personer og helt ned til bare nogle stykker. Hvis du har brug for at afholde et større arrangement, så er der mulighed for at benytte kroens store sal, hvor der er plads til 300 personer.

Møde- og kursusfaciliteterne ligger et par minutters gang fra hovedbygningen, så der er mulighed for walk and talk og frisk luft, hvis I vælger at spise på kroen.

Parkering
Der er gratis og rigelig parkering lige uden for kursuslokalerne.

Udstyr
I lokalerne findes alt i moderne AV-udstyr, ligesom der er wifi. Der er desuden computer i hvert lokale, så I kan nøjes med at medbringe USB-stik med jeres præsentationer.

Der er naturligvis whiteboards og flipovers til rådighed. 

Opstillinger
Vi aftaler, hvilken opstilling der passer bedst til jeres arrangement. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for opstillingerne. De mest almindelige er:

  • U-Bord: God til at fremme dialogen og giver en tryg stemning.
  • Biograf: God, hvis deltagerne blot skal lytte og modtage information.
  • Kongres (lange borde): God, hvis der veksles mellem oplæg og gruppedialoger.
  • Skoleborde: God til oplæg og undervisning uden dialog mellem deltagerne.
Elite-mærkaten
Small Danish Hostels
2021
VinderEmblemer 2015-20