Velkommen

Velkommen til Agerskov Kro og Hotel
Agerskov Kro var en af byens oprindelige gårde og har sandsynligvis ligget på samme sted siden bosættelsen i byen fandt sted. Kroens ældst kendte privilegium er udstedt i 1767, hvor der af Christian den 7.’s tyske kancelli meddeltes dengang kromanden Laurids Lassen i Agerskov eneret på krohold og høkeri samme steds. Men på dette tidspunkt var kroen allerede gammel i byen. Således skrev provst Otte Riese i 1775 i Agerskov præsteembedes dagbog, at det i Agerskov var meget skik at søge kroen.

Med stor pietetsfølelse har værtsparret siden 1976, Bodil og Peter Otte, renoveret de gamle lokaler og udvidet med store, tiltalende værelser og luksuslejligheder. Nabobygninger er indrettet til selskabs– og kursuslokaler. Køkkenet er blevet udvidet og moderniseret - her regerer kromanden over staben af kokke og køkkenpersonale. I køkkenet fremstilles retter, der kan tilfredsstille selv den mest forvænte gane. Man behersker alt lige fra det mest raffinerede franske køkken til danske egnsretter og den, der har deltaget i kroens store ”ta’ selv bord”, mindes dette med fryd.

I Kroens stuer kan man se de mange gamle billeder, malerier og prydelser fra en svunden tid.

Agerskov Kro 2018 01A0641
Agerskov Kro 2018 01A0649
Agerskov Kro 2018 01A0891
Agerskov Kro 2018 01A0911
Agerskov Kro 2018 01A1568
Agerskov Kro 2018 01A1592
Agerskov Kro 2018 01A1609
Agerskov Kro 2018 01A1621
Agerskov Kro 2018 01A1708
Agerskov Kro 2018 01A1889
Agerskov Kro 2018 01A1908
Agerskov Kro 2018 01A1912
Agerskov Kro 2018 01A1916
Agerskov Kro 2018 01A1930
Agerskov Kro 2018 DJI 0007
Agerskov Kro 2018 DJI 0090
Agerskov Kro 2018 DJI 0102
Agerskov Kro 2018 01A0268
Agerskov Kro 2018 01A0325
Agerskov Kro 2018 01A0422
Agerskov Kro 2018 01A0442
Agerskov Kro 2018 01A0458
Agerskov Kro 2018 01A0470
Agerskov Kro 2018 01A0471
Agerskov Kro 2018 01A0481
Agerskov Kro 2018 01A0491
Agerskov Kro 2018 01A0555
Agerskov Kro 2018 01A0582
Agerskov Kro 2018 01A0601
Agerskov Kro 2018 01A0627
Elite-mærkaten
Small Danish Hostels
2021
VinderEmblemer 2015-20