Ribe Vikinger

Omkring år 700 e. Kr. anlægges en markedsplads ved Ribe. Tusindvis af fund fra udgravningerne i området vidner om vikingernes liv og handelen med Europa. Fra år 800 til 1100 befæstes byen flere gange med store voldanlæg.

LÆS MERE >
Elite-mærkaten
Small Danish Hostels
2021
VinderEmblemer 2015-20