Vadehavscentret

Livet ved Vadehavet har altid været og er stadig helt på naturens præmisser. Især stormfloder har sat deres præg på landskabet og befolkningen, der for at beskytte sig har bygget ca. 100 km diger langs Vadehavskysten.

Vadehavscentret byder velkommen til oplevelser i Vadehav og marsk!

Bliv meget klogere på Vadehavets natur og kultur

LÆS MERE >
Elite-mærkaten
Small Danish Hostels
2021
VinderEmblemer 2015-20