Lokaler

Kroens ældst kendte privilegium er udstedt i 1767, hvor der af Christian den 7.’s tyske kancelli meddeltes dengang kromanden Laurids Lassen i Agerskov eneret på krohold og høkeri samme steds. Men på dette tidspunkt var kroen allerede gammel i byen. Således skrev provst Otte Riese i 1775 i Agerskov præsteembedes dagbog, at det i Agerskov var meget skik at søge kroen.

Siden Bodil og Peter Otte kom til Agerskov Kro i 1976, har værtsparret renoveret lokalerne, og udvidet med store, tiltalende værelser. Nabobygninger er indrettet til selskabslokaler samt kursus- og mødelokaler. Køkkenet er løbende blevet moderniseret og udvidet. Senest er der udvidet med luksuslejligheder og en vinkælder.

Gå en runde i restauranten med de mange hyggelige stuer og se de mange gamle billeder, malerier og prydelser fra en svunden tid.

Agerskov Kro 2018  01A0832
Agerskov Kro 2018  01A0868
Agerskov Kro 2018  01A1785
Agerskov Kro 2018  01A1803
Agerskov Kro 2018  01A1900
Agerskov Kro 2018  DJIA 0071
Agerskov Kro 2018  DJI 0007

Elite-mærkaten
Small Danish Hostels
2021
VinderEmblemer 2015-20