Bodil og Peter Otte, Agerskov Kro og Hotel, forbereder en udvidelse med otte nye værelser.
Man troede, det var slut, men de har ikke lagt initiativerne på hylden selv om de har fejret 40 år som krofolk i Agerskov. Nej Bodil og Peter Otte bliver ved med at udvide.

De nye planer rummer en ny stor bygning med otte værelser. De nye værelser bygges efter samme koncept som tidligere: Et selvstændigt hus på 15 x 15 meter i to etager med fire store værelser i hvert niveau. Det nye hus, der får navnet Alexandria, forsynes i øvrigt med en elevator. Noget mange gæster ofte har efterlyst. Det er jo mange plus 60-er, der valfarter til Agerskov.
Med nybyggeriet kommer værelseskapaciteten op på 48 – alle med bad og toilet.

Vi må ofte sige nej til bestillinger fordi vore værelser ikke slår til, fortæller kroparret, der med stolthed kan notere sig at udlejningsprocenten for værelser i fjor har været 85% Gæster i værelserne giver liv i kroen og omsætning, og glade gæster, og det er det, der driver værket, fortæller de.

Kroen har senest bygget om i 2009 – det var husene /lejlighederne på Degnetoften på den anden siden hovedgaden og i år 1999 og 2005 blev de to andre store huse, Patricier- og Viktoria-huset, bygget i haven ud mod Nørregade. Her placeres det nye hus også, for enden af autocamper pladsen og altså stadig ganske tæt på kroen.

Placeringen har nødvendiggjort at kroen har erhvervet to nabohuse, hvoraf den ene rives ned. Det er det lille hus ved bagindkørslen, der må lade livet for at få bedre tilkørselsforhold for leverandørerne, samt nabohuset til dette med adresse på Præstegårdsvej. Dette hus rives dog ikke ned i denne omgang, men afgiver lidt af haven til det nye byggeri. Et mindre ældre hus ud mod Nørregade, der pt. rummer to værelser, må dog lade livet for Alexandria huset.

Det nye byggeri starter til februar og skal være klar juni 2017. Det er Hans Seeberg, tidligere ansat på Landbo Syds bygningskontor, men nu selvstændig, der har tegnet bygningen og bistår ved byggeriet, der er udbudt i licitation. Budgettet lyder på godt 5,5 millioner kroner og de nye værelser tages i brug juni 2017.