Kørselsvejledning Agerskov ligger ved landevej 175/179 – Agerskov Kro og Hotel ligger midt i byen. Fra syd via motorvej E45 afkørsel nr. 73 ved Kliplev derefter til venstre ad vej nr. 481 – kort efter til højre ad vej nr. 175/179 den vej følges indtil Agerskov. Fra nord via motorvej E45 afkørsel nr. 69 ved Skovby derefter til højre og vejen følges ligeud indtil man kommer til Agerskov. Fra Ribe vej nr. 11. Der drejes af ad vej nr. 24 derefter til højre ad vej nr. 179 som følges helt til Agerskov.