Henvendelse til bedes rettes til:

Finn Rasmussen
Havnegade 36
3770 Allinge
Tlf.: 3035 5422
finn@kro-bridge.dk

Henrik Brandt
Ibsen Christen Kolds Vej 23
5000 Odense C
Tlf.: 20209348
henrik@kro-bridge.dk

 

www.kro-bridge.dk