1767

Kroens ældst kendte privilegium er udstedt i 1767, hvor der af Christian den 7.’s tyske kancelli meddeltes dengang kromanden Laurids Lassen i Agerskov eneret på krohold og høkeri samme steds. Men på dette tidspunkt var kroen allerede gammel i byen. Således skrev provst Otte Riese i 1775 i Agerskov præsteembedes dagbog, at det i Agerskov var meget skik at søge kroen.

1976

Siden Bodil og Peter Otte kom til Agerskov Kro i 1976, har værtsparret renoveret lokalerne, og udvidet med store, tiltalende værelser. Nabobygninger er indrettet til selskabslokaler samt kursus- og mødelokaler. Køkkenet er løbende blevet moderniseret og udvidet. Senest er der udvidet med luksuslejligheder og en vinkælder.

Rundtur i kroens lokaler

Gå en runde i kroens mange lokaler med de hyggelige stuer og se de mange gamle billeder, malerier og prydelser fra en svunden tid.

Vinkælderen

Riddersalen

Store sal

Rød Stue

Karnapstuen

Almuestuen

Verandaen

Krostuen

Gårdhaven