Danske Kroer og Hoteller har skiftet navn til Small Danish Hotels med sloganet – moments of happiness. Agerskov Kro og Hotel forbliver under produktlinjen “Dansk Kroferie”…

Jysk Kroferie blev stiftet i 1967 med kroejer Finn Jensen, Brædstrup Kro som
initiativtager og første formand. Sekretariatsfunktionen blev henlagt til
Horsens Turistbureau.

I 1981 blev Jysk Kroferie enige med lignende organisationer på Fyn og Sjælland om at stifte Dansk Kroferie. Stiftende generalforsamling var på Blommenslyst Kro,
og Hotelejer Jette Thomsen, Års Hotel, blev Dansk Kroferie’s første formand. En
post hun bestred frem til 1986, hvor kroejer Holger Steen Olesen, Billum Kro
overtog formandsposten. Holger var formand i 10 år – til 1996, hvor Jens Peder
Andersen fra Den Gamle Kro i Hornslet tog over som formand. Han blev afløst på
formandsposten af kroejer Hilding Hvid, Gjerrild Kro i 1999 på en ekstraordinær
generalforsamling på Hotel Tre Roser i Kolding. Hilding er som bekendt stadig
formand.

I år 2000 blev foretaget en strukturændring, idet Danske Kroer & Hoteller
blev etableret som paraplyorganisation – med produktlinjerne Dansk Kroferie og
det nyetablerede Classic Hotels. I 2002 tilkom så endnu en produktlinje:
City Hotels – og i 2011 den 4. produktlinie: Slotte & Herregårde.

Danske Kroer og Hoteller skiftede d. 15. juni navn til Small Danish Hotels med sloganet “Moments of happiness”, de fire produktlinjer forbliver de samme.

Agerskov Kro og Hotel har været medlem af Danske Kroer og Hoteller siden 2002 under produktlinjen “Dansk Kroferie”