Den Røde Stue på Agerskov Kro og Hotel benyttes til selskaber samt kroens mange a la carte-gæster. Der er mulighed for opdækning til 45 personer.

I 1863 fik Sparekassen hjemsted på kroen, og navneskiltet har derfor plads i den røde stue. Rygtet siger at pengekassen blev opbevaret under kromutters seng.