I 2001 etablerede man et helt nyt indgangsparti og i samme ombæring indrettede man Verandaen på 1. sal

Lokalet er velegnet til kurser max 12 personer og er udstyret med projektor og lærred.